WEST-UIT

wandelingen en recreatieve fietstochten
staan open voor iedereen!

Wie wenst deel te nemen wordt geacht kennis te hebben genomen van de
klik WEST-UIT CLUB CONVENANT hier!
en deze voorafgaandelijk aan de eerste deelname ondertekend terug te bezorgen aan:
info_zomaar@telenet.be


WEST-UIT ACTIVITEITEN KALENDER

Zondag 16 februari 2020, 13u00
Start van de wandeling aan de Zepposmolen,
Windmolenstraat 22, 1760 Onze-Lieve-Vrouw Lombeek (Roosdaal).
Parkeren op parking van Zepposmolen.
De Zepposmolen met zijn rijke geschiedenis is de laatste molen in het Pajottenland die nog maalvaardig is.
We wandelen langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk, in de middeleeuwen een bedevaartsplaats.
Bij mooi weer kunnen we genieten van een breed vergezicht over de Ledeberg, de dendervallei en glooiende akkers en weiden.
In de pittoreske molen van kapitein Zeppos kunnnen we achteraf een welverdiende drank nuttigen.
Afstand: 9.2 km.
Degelijk wandelschoeisel wordt best voorzien.

Tochtleiders: Marmitte Christian 0476 28 06 16 & Vanden Eede Josée 0472 44 33 91


****
Het recreatief fietsen start met halfdaagse tochten met vertrek om 13u30
op 08 & 22 maart
****
Op 05 & 19 april, 10 & 31 mei, 07 & 21 juni, 05 & 26 juli, 09 augustus en 06 & 20 september
zetten wij aan voor dagtochten met vertrek om 10u00.
****
Op 28, 29 & 30 augustus organiseren wij een 3-daags fietsweekend vanaf Zelzate.
****
Het fietsseizoen wordt afgerond met halfdaagse ritten met vertrek om 13u30

op 04 & 18 oktober 2020.
****

Club convenant

WEST-UIT is er voor iedereen die naar een gezonde hap lucht snakt.

Deelnemers:
Eerbiedigen de wegcode en de richtlijnen van de aangestelde tochtleiders.
Fietsen / wandelen op eigen risico en besteden de grootste zorg aan de veiligheid van de groep.
Fietsrecreanten rijden, op veilige afstand, achter elkaar langs drukke wegen.
Benutten waar mogelijk de fietspaden.
Het wordt ten stelligste aangeraden om een familiale polis af te sluiten, ten einde zich te verzekeren tegen eventuele schade,
door onachtzaamheid, toegebracht aan derden.

Vrijwillige tochtleiders hebben de tochten naar best vermogen voorbereid en kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk
gesteld worden voor wat er tijdens de tocht gebeurt.
Voor de goede orde fietsen / wandelen zij aan de kop van de groep.

Nuttige informatie:
Zorg dat je fiets (bandenspanning, remmen, ...) en uitrusting (pomp, reserveband, ...) in orde zijn.
De afstand bij een halfdaagse fietstocht schommelt rond de 40 km.
De afstand bij een dagtocht bedraagt 50 à 65 km, o. a. afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.
Bij een dagtocht brengen de deelnemers hun eigen mondvoorraad mee.
In de mate van het mogelijke wordt die 's middags genuttigd in een cafeetje waar dit nog wordt toegelaten.
De drank wordt dan uiteraard ter plaatse aangekocht.

Naam en voornaam: …

Adres:…

Telefoon: …                                                         GSM …

E-Mail: …

Telefoon en naam van te verwittigen persoon bij ongeval …

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van dit convenant.

Voor akkoord op datum van . . / . . / 20 . .

Handtekening

Voor nadere inlichtingen
info_zomaar@telenet.be   Tel. 02.465.30.21

***
BESTUUR

Pierre Verkest, Erevoorzitter.

Pierre Heymans, Voorzitter,    
Tel. 02.465.76.10       pierre_heymans@hotmail.com

Coaches: Filip Coppens & Monik Delvoye
0486.26.47.43   -   0495.35.87.53
Filip Coppens [kine.coppens@skynet.be]
Monik (monikdelvoye@hotmail.com)

Ludo Vandecruys, Secretaris    
Tel. 02.465.62.29        ludo.vandecruys@skynet.be

André de Schutter, Promotor - Penningmeester  
Tel. 02.465.30.21        info_zomaar@telenet.be

 

Ons fotoalbum met alle beelden van voorbije ritten: http://fotoalbum.seniorennet.be/Westuit/

Er zijn West-Uit fietstruitjes in alle maten beschikbaar aan € 15,00 en windjacks aan € 8,00.

****************************************************************************************************************

Beeldverslagen

.Klik hier voor het beeldverslag van het fietsweekend Asperen 2015.

Klik hier voor het beeldverslag van de viering 25 jaar West-Uit.

Klik hier voor het beeldverslag van de voorbije fietstochten.

Klik hier  voor het beeldverslag fietsweekend Lanaken 2014.

************************************************************************************
WEST-UIT fietsrecreatieclub
Secretariaat: Helenalaan 30, 1082 Brussel.