WOORD VOORAF
André de Schutter, Voorzitter F.V.K.-B.H.G.


Nr. 327 - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2022

Beste Zomaar abonnee de tijd is aangebroken om uw abonnement voor 2023 te hernieuwen, zo helpt u ons om de overgang van oud naar nieuw administratief vlot te laten verlopen.
Wij houden geen rekening met verhoogde gas en elektriciteit facturen.

Ook voor 2023 kost een abonnement op ZOMAAR amper € 10,00.


Wij stellen alles in het werk om jullie niettegenstaande de moeilijke tijden maximaal te laten genieten van activiteiten en evenementen.

Alle betalingen gebeuren steeds via de bankrekening van West-In
op BE61 9799 7377 4517
en de reservaties bij voorkeur via mail aan 
info.zomaar@gmail.com verwijder meteen het oude adres van telenet 

 

 Nr. 326 - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2022

Na de geslaagde 12-daagse reis naar het zonovergoten Katharenland en zoveel meer ... viel de vraag naar wat e wanneer in 2023?

Hoop doet leven ... vandaar dat wij niet bij de koffers bleven zitten en onze wensen hebben overgemaakt aan de touroperator teneinde de nodige accommodaties te vinden voor onze 12-daagse trip naar Schotland, van 08 t.e.m. 19 augustus 2023.

 

OPGELET! Zomaar abonnees kunnen tot en met 1 september uitzonder-lijk intekenen op de 8 voorstellingen van ‘SAMEN DE WERELD ROND’               voor amper € 40,00 / Berchemnaren € 24,00. Zie programma blz. 03.

 

Wil je nog tickets of een plaatsje op de wachtlijst voor ‘Singin’ in the Rain’, het 2-daags Weekend ‘Meetjesland & Walcheren’,

Taptoe Oostende of de nieuw aangekondigde activiteiten hou er dan rekening mee dat het secretariaat onbemand is van 10 tot 22 augustus.

 

NIEUW in ons activiteiten aanbod! Zie op de volgende blz!

Donderdag 29 september 60+Dag ... onder het motto 'Toen het BELvue en de Coudenberg bruisten van muziek en verhalen'

 

Vrijdag 11 november per autocar naar de Musical The Addams family.

 

Nr. 325 JUNI - JULI - AUGUSTUS 2022
Wij kunnen ons beslist verheugen over het vlekkeloos verloop van het ‘Herdenkings Event’ van 22 mei l.l.. Van een ingetogen herdenking ging het over naar een fantastische gospelbelevenis die je nog een paar weken kunt beleven of herbeleven via de link: www.uitvaartfilm.be/herdenkingkoekelberg

Gospel komt van het Oudengelse goð ('goed') en spell ( boodschap').

Mocht dit maar eens bewaarheid worden! Niemand van ons heeft baat bij een wereld conflict, maar duistere ‘onzichtbare’ krachten achter de schermen des te meer. De zinloze slachtoffers van welke nationaliteit ook werden als volgt door Willem Vermandere verwoord en bezongen.

Ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt
en 't graf van duizend soldaten.
Altijd iemands vader altijd iemands kind
Nu doodstil en godverlaten’.

Dat Europa gewoon de slippen mag dragen van Uncle Sam en de florerende Amerikaanse wapenindustrie is al lang geen geheim meer.
Ook minister Vanden Broucke is er zich zeer van bewust. In het VRT programma de afspraak van vrijdag laat van 27 mei poneerde hij dat hij in de tachtigerjaren zoals velen betoogden tegen de plaatsing van kernwapens, en dit nog zou doen. Met zoveel woorden zegt hij daarenboven dat Europa een eigen gemeenschappelijk defensie en industrie moet uitbouwen om minder afhankelijk te worden van Amerika.

Nr. 324 MEI - JUNI 2022
Robbertje Rusland - Verenigde Staten van Amerika
Oekraïne betaalt intussen het gelag … en wat staat ons te wachten?
Wordt Zelensky en het Oekraïense volk gebruikt om een robbertje uit te vechten tussen twee ‘OUDE’ grootmachten. Daar lijkt het althans op.
Sancties – die jij en ik wel in de geldbeugel voelen - en het opdrijven van wapenleveringen werken de escalatie enkel in de hand.
Is het verwonderlijk dat zowel de Amerikaanse democraten als de republikeinen pal achter en niet veelzeggende Biden staan en Europa meesleuren in hun kielzog! Verdenk vooral de wapenindustrie niet die maar al te graag het verouderde arsenaal ziet slinken en dit ten koste van de onschuldige slachtoffers her en der in de wereld. Vele vragen blijven onbeantwoord. Wat is ‘FAKE NEWS’? Wie heeft de georkestreerde show rond Zelensky opgezet in alle mogelijke forums en parlementen?
Ik blijf het maar herhalen. Oekraïne als bufferstaat buiten de NAVO en de ‘De facto’ erkenning van De Krim zijn geen toegift aan Rusland. Voor de sinds jaren rebellerende regio’s dient er uiteraard een compromis uitgetekend te worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Aan tafel!

De coronapandemie en de virologen zijn sinds enige tijd uit het dagelijks nieuws verdwenen en de resterende regels worden overal aan de laars gelapt … blijf toch maar voorzichtig! Stoor je niet om het mondmasker te blijven dragen waar je met publiek geconfronteerd wordt.

Nr. 323 APRIL - MEI 2022
Oekraïne is een groot drama… en dicht bij ons bed.
De gebalde vuisten van Poetin en Zelensky, noch de verwijten van Bidden brengen aarde aan de dijk…maar intussen sterven wel honderden onschuldige mensen, zowel burgers als militairen en houdt de vluchtelingenstroom van moeders en kinderen aan. Mijnheer Biden zou het geld van Amerika beter besteden aan de Hoorn van Afrika waar zowat 13 miljoen mensen geconfronteerd worden met hongersnood, als gevolg van de aanhoudende droogte. In delen van Ethiopië, Kenia en Somalië gaat het om de ergste droogte in meer dan 40 jaar meldt het WFP van de Verenigde Naties i.p.v. 11 miljard wapens te leveren voor een hopeloze strijd tussen Oekraïne en de grote beer Rusland. Bijbelse verhalen zoals deze van David en Goliath zijn uit de tijd en oorlogen worden sinds lang niet meer echt gewonnen Korea, Vietnam, Irak en meer recent nog Afghanistan. Alleen de wapenindustrie heeft er baat bij.
Wil men de realiteit niet onder ogen zien?
Oekraïne als bufferstaat buiten de NAVO en de ‘De facto’ erkenning van De Krim zijn geen toegift aan Rusland. Voor de sinds jaren rebellerende regio’s dient er uiteraard een compromis uitgetekend te worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Aan tafel zou ik zeggen!

Nr. 322 MAART - APRIL 2022
De Corona blijft mede onze agenda bepalen en heeft de exploratiekalender al grondig door elkaar geschud. Zo moeten wij opnieuw switchen voor maart hier komt Argentinië aan de beurt en gaan we pas in april dwars door Afrika.
ZOMAAR in Coronatijden … wij blijven verder voorzichtig en toch hebben wij de draad opnieuw opgenomen met de hotels voor de reis naar de Katharen in juni 2022. Tevens hebben wij de deelnemers die reeds ingeschreven waren voor de reis van 2020 gecontacteerd. De belangstelling was overweldigend … en is inmiddels volgeboekt.
En nu maar hopen dat het verenigingsleven opnieuw kan gaan floreren en de gemoederen bedaren rond Oekraïne. Er zijn andere katten te geselen op deze planeet. Was het niet Trump die de Europese landen al aanmaande om meer in defensie te investeren… en liet verstaan dat de Verenigde Staten niet eeuwig bereid blijven om dit in hun plaats te doen. De huidige president Bidden zit alvast op dezelfde golflengte. De oorlogsindustrie evenzeer.
Hoeft het persé om Oekraïne tot de NAVO te laten toetreden, waar het eerder als een bufferstaat fungeerde met het Oostblok.
Belangrijk is de verwijzing naar artikel 10 van het NAVO-verdrag dat een land moet bijdragen tot de veiligheid van het Noord-Atlantisch verdragsgebied. Door de ligging van Oekraïne direct aan de grenzen van Rusland en de aanwezigheid van een cultuurgrens vormt het een bron van conflict en is daarmee ongeschikt als NAVO-lid. Oekraïne had nooit uitgenodigd moeten worden voor een traject van toetreding. Er werden en worden valse verwachtingen gewekt bij Oekraïne en er worden onwenselijke irritatie en gevoelens van bedreiging in Rusland opgeroepen. En daar zitten wij nu met de onverkochte peren!
Abonnementshernieuwing 2022 ! ?.
Sommige stellen zich de vraag … Heb ik mijn abonnement op ZOMAAR hernieuwd? U kunt dit merken aan de code achter je naam op de adresvlinder van de omslag waaronder je ZOMAAR ontvangt.
Als deze code begint met 22/…. dan zit je meteen goed tot eind 2022.
De abonnementsbijdrage blijft zoals in het verleden behouden op € 10,00 en is over te maken op rekening BE61 9799 7377 4517 van West-In.

Nr. 321 JANUARI - FEBRUARI - MAART 2022
Trouwe lezers zullen allicht gemerkt hebben dat ZOMAAR niet verscheen in de maand januari, op een mailberichtje na i.v.m. de gewijzigde voordracht in het kader van de exploratiereeks ‘Samen de Wereld Rond’.
Op 26 januari werd in allerijl de voordracht ‘Argentinië’ noodgedwongen vervangen werd door deze van Roemenië voorzien voor februari.
Dit houdt dan ook in dat de eerstvolgende voordracht op 09 februari a.s.
‘Van Xi’an tot Istanbul’ deel 3 & 4 wordt, gebracht door Sonia en Jos Odeurs-Keyen.
Wij zullen doorgaan!
Ik voel mij gesterkt door het medeleven dat mij en mijn familie te beurt viel bij het heengaan van mijn dierbare echtgenote Georgette. De laatste jaren viel het haar al zwaar om nog deel te nemen aan de grote reizen … en toch zette zij mij steeds weer aan om door te gaan. De kinderen zijn hier toch ook … en dat is ook zo. De laatste maanden hebben wij samen talrijke herinneringen kunnen ophalen van wat wij samen hebben mogen op het getouw zetten en beleven met een dynamische ploeg medewerkers en een onbeschrijfelijke fantastische vriendenkring. Dank U!
ZOMAAR in Coronatijden … wij blijven verder voorzichtig en misschien komt er een klein lichtpuntje in ’t zicht... Hoop doet leven!
De abonnementsbijdrage blijft zoals in het verleden behouden op €10,00, een guller bedrag mag altijd en kan vanaf nu betaald worden op rekening BE61 9799 7377 4517 van West-In, 1082 Brussel.
Beschikt ook u over een e-mailadres? … bezorg het ons, je zult versteld staan van de voordelen dat het digitale contact biedt.
P.S. Op de herdenkingskaartjes die op de plechtigheid uitgereikt werden stond een foutje bij de link waarop de uitvaartplechtigheid kon en kan gevolgd worden. Moet zijn: www.uitvaartfilm.be/georgettedecrée

Nr. 320 DECEMBER 2021

ZOMAAR is maar een mager beestje geworden door de coronaperikelen.
Derhalve werd uw ZOMAAR abonnement gratis verlengd voor het jaar 2021.
NU staat 2022 echter voor de deur en ZOMAAR wenst u en allen die uw lief
zijn een hoopvol jaar te gemoed. Wij willen met hernieuwde moed aan de
slag en ’Honderd-en-één activiteiten’
uit de grond stampen.
Dit klinkt wellicht euforisch… maar hoop doet leven!
De abonnementsbijdrage blijft zoals in het verleden behouden op €10,00,
een guller bedrag mag altijd en kan vanaf nu betaald worden op rekening
BE61 9799 7377 4517 van West-In, 1082 Brussel.
In de loop van de voorbije maanden hebben wij al wie over een e-mailadres
beschikt gevraagd om hen voorlopig enkel de digitale versie van ZOMAAR
te bezorgen. Gaat sneller en is uiteraard kostenbesparend voor onze verenigingen.
Het geeft ons tevens de mogelijkheid om u tussendoor een extra bericht toe te sturen.
Beschikt ook u over een e-mailadres? … bezorg het ons, je zult versteld staan
van de voordelen dat het digitale contact biedt.

COVID … Alweer een maat voor niets.
Na het zoveelste overleg komen ze nog steeds met achterhaalde maatregelen
en moeten niet dringende operaties alweer uitgesteld worden.

Wie is hier alweer de dupe! 8.800.000 Belgen hebben trouwens hun
burgerplicht gedaan, maar de media belangstelling ging natuurlijk uit naar
35.000 betogers: anti-vaxxers, aangevuld met hooligans en oproerkraaiers
die elke gelegenheid aangrijpen om kabaal te maken en vernieling te zaaien.

Het aantal volledig gevaccineerden nam in 2 maand tijd amper met 2% toe
in België. Wat belet het Nationaal overlegcomité dan nog om een algemene
vaccinatie bespreekbaar te maken, als dit kan helpen om terug te keren
naar een normaler leven voor iedereen.

Wat in Oostenrijk kan, een land met een bevolkingsdichtheid van amper 105
personen per km², tegenover respectievelijk 379 en 413 in België en Nederland,
is hier zeker aan de orde daar dit een belangrijke factor is voor de overdracht van virussen.

Sommige verlichte geesten verwijzen, te pas en te onpas, naar Zweden met
amper 22 en waarom niet IJsland met 3 personen per km², kunnen derhalve een
heel ander beleid kunnen voeren!

Hier is er blijkbaar niets aan de hand, maar op een tijdspanne van 1 maand
verdubbelde het aantal overlijdens van 17,6 naar 37,1 personen per dag,
zijnde 1000 doden te wijten aan de pandemie in november 2021.

Was het niet de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn die
op 22 november van zich liet horen. Volgens hem zullen de Duitsers tegen het
einde van de winter “gevaccineerd, genezen of dood” zijn, als gevolg van de
huidige corona-uitbraak in het land.

Geen paniek… maar blijf uiterst alert voor jezelf en beperk uw contacten...
ook al zijnde volledig geprikt!

Het blijkt dat sommige landen en Europa het ernstig gaan nemen.
Portugal deed het al eerder en met een resultaat van 86,9% volledig
gevaccineerden en Duitsland overweegt om volgende week een legergeneraal
aan te stellen om de pandemie in het land beter te bestrijden.

Ook volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet de
Europese Unie praten over een vaccinatieplicht. Ze vindt het logisch dat de
overweging voor een verplichting gemaakt wordt nu het virus terug om zich
heen grijpt en de vaccinatie stokt. Zelf kan de voorzitter geen vaccinatie-
plicht voorstellen, maar ze vindt wel dat het aan de EU-landen is om er
grondig over na te denken. "Dit virus vergt een gezamenlijke aanpak.
We hebben de levensreddende vaccins ter beschikking, het is nu tijd om
ze ook in voldoende mate te gebruiken", aldus von der Leyen.
In Europa zijn zo'n 150 miljoen mensen nog niet gevaccineerd, en met de
omikron-variant in het achterhoofd vindt von der Leyen dat voorzichtigheid nodig is.

Nr. 319 NOVEMBER - DECEMBER 2021

Wij moeten er mee leren leven? … Maar HOE?
Het was nog maar pas neergepend en daar komt de federale regering alweer met het heus JO-JO idee dat vanaf 1 november de huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van winkels en winkelcentra, zorginstellingen, publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen, inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra, bibliotheken, spelotheken en mediatheken, erediensten. Goed zo!

Echter… ‘Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht’.
Dit geld ook in alle horeca en fitnesscentra in ons land. Voor het personeel blijft de mondmaskerplicht gelden.

Kan het dommer en tegenstrijdiger bij de zoveelste opflakkering van de pandemie biedt een Covid Safe Ticket of certificaat je beslist geen vrijgeleide om er maar op los te gaan leven… en dan zeker niet zonder mondmasker. Het is duidelijk dat de evenementensector hier heeft gelobbyd … of is het louter een lokmiddel voor de prik?

Vergeet vooral het woord SAVE dat te pas en onpas gebruikt wordt.

Ten bewijze de cijfers die in de Kamer meegedeeld werden door minister Frank Vandenbroucke op 26.10.2021.
In de week van zaterdag 16 oktober tot en met vrijdag 22 oktober zijn er 708 patiënten gerapporteerd die in een ziekenhuis werden opgenomen vanwege een covid besmetting:
120 in Brussel, 333 in Vlaanderen en 255 in Wallonië.
Het percentage volledig gevaccineerde gehospitaliseerde patiënten bedroeg: 54,4 %, dus 385 op 708 waarvan:
39,2 % in Brussel, zijnde 47 op 120,
70,9 % in Vlaanderen, 236 op 333,
40 % in Wallonië, 102 op 255.
Het percentage volledig gevaccineerd op intensieve zorg
bedroeg in dezelfde periode: 46,7 %, zijnde 70 op 150 waarvan:
22,2 % in Brussel, 6 op 27,
60 % in Vlaanderen, 39 op 65,
43,1 % in Wallonië, 25 op 58.
Het hoge % in Vlaanderen vloeit logischerwijze voort uit het hoger aantal gevaccineerden.

Veiligheid primeert bij ZOMAAR!
De deelnemers, die zich in de huidige omstandigheden niet veilig voelen om op zondag 07 november naar de musical SIDE SHOW
te gaan... werd de kans geboden om af te boeken.
ZOMAAR heeft hier trouwens alle begrip voor!
Ook voor de andere soortgelijke evenementen zoals o.a. Daens, de Taptoe …blijven wij waakzaam!

Mondmasker aan en afstand houden, is niet alleen goed tegen corona … maar schept bij ontmoetingen tevens
een barrière tegen griep en andere infecties!

 

Nr. 318 OKTOBER - NOVEMBER 2021

Wij moeten er mee leren leven ?
Geleidelijk aan starten wij de activiteiten op maar blijven de ‘Social Distancing’ en de coronamaatregelen strikt naleven.
De kleinschalige activiteiten zoals KOKKERELLEN en DE WINGERD werden in september opgestart.
De exploratiereeks die wij in samenwerking met de Berchemse Seniorendienst organiseren is reeds aan haar tweede editie toe onder toenemende belangstelling. Vanaf november zullen wij vermoedelijk meer personen mogen ontvangen in de feestzaal mits voorlegging van de CORONAPASS. Voortaan kan je uw reservatie opnieuw maken bij ZOMAAR via mail of telefoon en ter plaatse betalen.

Wij hebben ook een 40-tal tickets kunnen bemachtigen voor de musical SIDE SHOWHet vervoer naar de voorstelling in de STADSSCHOUWBURG van Sint-Niklaas gebeurt per autocar.
Op zondag 7 november met vertrek om 13u30 vanaf het NMBS station van Sint-Agatha-Berchem.
Deelname € 40,00 / Zomaarabonnees € 35,00 inclusief ticket, vervoer en fooi. Coronapass en mondmasker verplicht
.

Nr. 317 SEPTEMBER -OKTOBER 2021
Gaat het de goede richting uit?
Zullen wij geleidelijk aan kunnen genieten van een normaal verenigingsleven en opnieuw samen mooie momenten beleven?
De vaccinatie heeft blijkbaar toch, ook al blijkt dat de werking van de vaccins overschat werd, een gunstig effect.
Helaas hinkt het Brussels Gewest alweer achterop!
Geen euforie … wij blijven waakzaam en blijven de ‘Social Distancing’ en de corona maatregelen strikt opvolgen.
Op 15 september starten wij met kokkerellen trouwens op een nieuwe en ruimere locatie in Ganshoren.
Ook de exploratiereeks gaat van start op 22 september. In overleg met de seniorendienst is het boekingsysteem enigszins gewijzigd … vergeet dus maar wat in het vorige nummer van Zomaar vermeld stond.

Nr. 316 / JULI - AUGUSTUS 2021
Goooi alle remmen maar los !?
De regering besliste om vanaf 9 juni de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te leggen …
De coronacijfers evolueren in de goede richting …
uiteraard als je de slechtste leerling van Europa bent is dat niet moeilijk.
De virologen vinden knuffelen terecht en wijselijk te vroeg ‘Eerst iedereen vaccineren!’ … maar ook na een volledige vaccinatie blijft het gissen naar de efficiëntie ervan, ook zonder mutaties, in de komende maanden. Persoonlijk laat het knuffelen mij, in de huidige situatie, ijskoud. Oogcontact en mekaar op een veilige afstand kunnen ontmoeten is al een grote stap in de goede richting.
Goede afspraken maken goede vrienden, luidt het spreekwoord.
Maak duidelijke afspraken met familie, vrienden en kennissen!
Wat als ze je willen knuffelen of je wordt uitgenodigd waar geen regels meer gehanteerd worden? Zeg eerlijk waar je op staat … en dat je de regels nog minstens enkele maanden wilt opvolgen.
Als je door omstandigheden toch in een groep terechtkomt waar iedereen begint te knuffelen, blijf dan op afstand en beschouw je zeker niet als pretbederver. Het zal maar liggen aan een beetje discipline om geleidelijk aan naar een normaal leven terug te keren en opnieuw samen te kunnen genieten van mooie momenten!
Zo zijn de fietstochten vanaf zondag 06 juni gestart en is het de bedoeling om deze om de veertien dagen aan te houden.
Wij beschikken over tickets voor de voorstelling van
1830 in Westerlo ... kan met eigen vervoer!
Daens, Studio100 … geen nieuwe datum aangekondigd.
Taptoe Oostende … zal vermoedelijk niet doorgaan
Wij wachten op verdere berichten om ons te beraden over de al dan niet deelname.

Nr. 315 / APRIL - MEI – JUNI 2021
Het vaccinatieprogramma komt geleidelijk aan op gang en ik hoor, op enkele personen na, dat zij die de eerste prik hebben gehad het over het algemeen meevalt zonder te veel nevenwerkingen.
De argwaan rond de ene of andere vaccin blijft groot en meestal heb je ook geen keuze. Dus maar hopen dat het bijdraagt tot de verhoopte resultaten en de ziekenhuizen niet langer overbelast blijven.
Wij hebben tot op heden al een te zware tol betaald, voor een landje van amper 11 miljoen inwoners met meer dan 23.000 doden ten gevolge van de pandemie, en toch dringt het niet door tot een deel van de bevolking die alle veiligheidsregels aan haar laars lapt, of nog erger bewust negeert.
Ik val wel in herhaling maar wij moeten met zijn allen geduldig blijven en ook al is iedereen volledig gevaccineerd – is beslist ook niet voor morgen - de afstandregels blijven aanhouden. Het zou al leuk worden mochten wij weer eens plaats kunnen nemen aan een terrasje of ons eens lekker laten verwennen op restaurant, en daarna opnieuw kunnen genieten van activiteiten en evenementen.
Het gemis aan leuke momenten en contacten met familie en vrienden valt eenieder zwaar … echter hoop doet leven.
Hopelijk hebben jullie al genoten van de talrijke ZOMAAR reportages onder de noemer helaas van “Nostalgie” op onze website www.info-zomaar.com in afwachting van alles opnieuw echt te kunnen beleven.
Mocht je problemen hebben om de reportages op je PC te bekijken geef dan gerust een seintje… wij helpen u graag verder!
Intussen lijkt het wel op wachten op Godot!

Nr. 314 / FEBRUARI – MAART 2021
In maart is het al een jaar geleden dat wij noodgedwongen de stekker uit ons activiteitenaanbod moesten trekken … nadat de bowlingkegels gevallen waren ging op 17 maart de lockdown-light in … en zitten wij er nog steeds mee.
Het ligt zeker niet aan het verplegend personeel dat begrijpelijk overwerkt raakt want het blijft vechten tegen de bierkaai.
Alle mooie woorden ten spijt kunnen noch de politici, noch de virologen, noch de media mij overtuigen dat wij op de goede weg zijn.
Berichten als ‘Er zijn nu maar 40 of 50 doden gemiddeld per dag’ doen mij huiveren. Het is ons allen bekend dat de bevolkingsdichtheid ons parten speelt: 379 personen per Km² is wel zeer druk. Juist daarom zou men strengere maatregelen moeten hanteren dan in andere landen, maar onze eminenties hebben dit nog altijd niet door en schipperen met halve maatregelen en scheppen utopische vooruitzichten voor zomerfestivals.
De vaccinatie zal hopelijk het tij eens doen keren. Laat ons echter geen illusies maken dat het leven weldra zijn normale gang gaat.
Met zijn allen geduldig blijven is de boodschap!
Ja zowel wij als jullie missen intussen veel zaken, maar wij moeten er samen door!
Voor februari en vermoedelijk nog het hele voorjaar zullen wij de activiteiten helaas moeten afblazen of verdagen.
Komt de zon ons geleidelijk wat opfleuren geniet dan ten volle van de openlucht … maar ook dan nog vergeet het verdoemde woord knuffelen en handenschudden en houdt het super veilig.

Nr. 313 / DECEMBER 2020 - JANUARI 2021
Om dit rotjaar af te sluiten …
wil ik niet pessimistisch zijn … maar de realiteit noopt mij om blijvend te wijzen op het sluipende gevaar van de covid-19.
Julius Caesar schreef ooit het volgende in ‘De Bello Gallico’
‘Omnium gallorum fortissimi Belgae sunt.’
Ik citeer Nicolas Evrard, journalist van + magazine.
De Gallische Belgae (waarvan het grondgebied in grote lijnen overeenstemde met het huidige België, ten noorden van Frankrijk en door de Rijn gescheiden van Duitsland) blijken echter een grote indruk gemaakt te hebben op Caesar, vermits hij er aan toevoegt : "Van alle volkeren zijn de Belgen de dappersten.” Maar je moet dit citaat in zijn context zien. Caesar legt immers uit dat die moed te wijten is aan het feit dat de Belgen niets afweten van beleefdheid, noch van de Romeinse beschaving en dat geen enkele handelaar tot bij hen trekt met luxegoederen of comfortproducten die de dapperheid verzwakken. Je kan dus tussen de lijnen lezen dat de Belgae in de ogen van Julius Caesar de dappersten zijn omdat ze de meeste onbehouwen, de meest barbaarse en de minst beschaafde zijn van alle Galliërs... ‘
Nu in Corona tijden merk ik wel het ongedisciplineerde gedrag van sommigen … en als je ze erop wijst is het of ze het in Keulen horen donderen. Gelukkig geldt dit maar voor een klein deel van de bevolking … maar de gevolgen ervan moeten wij met z’n allen ondergaan.
Statistisch gezien zijn wij er het slechtste aan toe in Europa!
Op 2 na Malta en Nederland hebben wij de meeste besmettingen en staan wij op kop met het aantal sterftegevallen per miljoen inwoners.
Een versoepeling hoe klein ook… is dan ook uit den boze.
Uiteraard zouden wij met zijn allen uitbundig de eindejaarsfeesten willen beleven, maar in de huidige situatie is het gewoon crimineel.
Ons klein landje telt tot op heden 17.386 overlijdens.
Dit betekend dat er in België, sinds 10 maart tot op heden 08 december, 1483 personen per miljoen inwoners zijn overleden ten gevolge van de pandemie, tegenover in onze buurlanden Duitsland 241, Nederland 560, Luxemburg 561 en Frankrijk 818.
Wij zijn nu al 9 maanden in de greep van de pandemie en men paait ons door ons via de media te laten geloven dat wij op de goede weg zijn.
Zij geven hierdoor valse hoop én een verkeerd signaal aan diegenen die graag een feestje willen bouwen.
Het beleid moet krachtdadiger optreden in plaats van zich door belangengroepen te laten leiden en meteen een duidelijk offensief inzetten om onze rampzalige situatie recht te trekken.
A
ls het moet een volledige Lockdown daar de toestand in België niet vergelijkbaar is met deze van de ons omringende landen waar men ‘terecht of onterecht’ enkele versoepelingen in het vooruitzicht stelt.

Nr.312 / NOVEMBER – DECEMBER 2020
De traditionele winterse WEST-UIT wandelingen.
Ook in deze Coronatijd is het belangrijk om de contacten te onderhouden, deze op een veilige manier te organiseren en in optimale omstandigheden te laten doorgaan. Een soepele opstelling - dus geen maandelijkse vooropgestelde datum – maar al naargelang de weersomstandigheden
is in deze tijden geboden om er ten volle van te genieten.
Wanneer?
Dit kan sporadisch op een zaterdag of zondag met een onbepaalde tussentijd van 1, 2, 3 weken of 1 maand.
Hoe berichten wij jullie?
- Via onze website www.info-zomaar.com die je een week voorafgaand aan de activiteit kunt raadplegen.
- Via Email indien aangemeld als belangstellende in fiets- of wandeltochten en in regel met de ondertekening van de clubconvenant.
- Via WhatsApp Onze coaches Filip en Monik hebben zopas een WhatsAPP opgestart voor West-Uit. Dit moet de communicatie nog vlotter laten verlopen ter gelegenheid van fiets- en/of wandeltochten.
Zij kunnen uw telefoonnummer hieraan koppelen mits u akkoord gaat.
Bevestig uw toetreden tot de West-Uit WhatsAPP aan
Monik Delvoye monikdelvoye@hotmail.com
Belangrijk
De ondertekening van de West-Uit convenant ( zie pagina 03 ) is ook voor de wandelaars verplicht ‘Contact Tracing’.
De geldende corona richtlijnen dienen strikt opgevolgd te worden!
Zie omschrijving op www.info-zomaar.com/sport.htm

Nr. 311 / SEPTEMBER – OKTOBER 2020
Waar staan wij nu?
Wij trachten te redden wat nog te redden valt!
De terechte coronamaatregelen maken het moeilijk om vanuit het verenigingsleven op een veilige wijze activiteiten te organiseren.
Vandaar dat wij voor de succesvolle exploratiereeks ‘SAMEN DE WERELD ROND’ beroep hebben gedaan op de Schepen bevoegd voor de Berchemse Senioren om deze te laten organiseren door de Berchemse Seniorendienst. Om technische redenen o.a. de zaalinrichting hebben wij een paar data aangepast die beter aanleunen bij de voorstellingen van de Franstalige reeks van ‘Exploration du monde’.
Dit moet de belangstellenden in de Nederlandstalige reeks de gelegenheid geven om volgens de toepasselijke regels in coronatijden elkaar opnieuw te ontmoeten… echter van op veilige afstand.
Het aantal gegadigden is strikt beperkt tot 50 personen.
Wie wenst deel te nemen aan de geplande activiteiten zal zich bij de Seniorendienst van Sint-Agatha-Berchem moeten laten registreren omwille van de ‘CONTACT TRACING’.
Voor de voorstellingen van ‘Samen de Wereld rond 2020-2021’ reeks moet je vooraf boeken en betalen aan de Seniorendienst.
Ruimere informatie vindt u in bijlage.
De Fietsrecreatieclub West-Uit maakte sporadisch een tochtje.
Op 06 en 20 september wordt er opnieuw gereden.
Ruimere informatie vinden belangstellenden op onze website!
Of het muziekspektakel ’40-45’ van zondag 25 oktober 2020 overeind blijft, betwijfel ik echt. Wie geboekt heeft … berichten wij individueel.
Het wordt beslist een sabbatjaar … vandaar dat wie geabonneerd is op ZOMAAR 2020 automatisch zijn/haar abonneekaart ZOMAAR 2021
GRATIS aangeboden krijgt ZIE UW ABONNEEKAART IN BIJLAGE!
En dan maar hopen dat wij er vlug opnieuw kunnen van genieten.
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een activiteit raadpleeg je best de agenda op onze website www.info-zomaar.com

Nr. 310 / MEI - Tussendoortje – AUGUSTUS 2020
Dit tussendoortje … inmiddels staan wij twee maanden verder en ‘On n‘est pas sorti de l’Auberge’ spreekwoordelijk!
Het was enigszins voorspelbaar ‘Hier komen we niet snel uit’… al vinden de deskundige virologen dat het de goede weg op gaat.
Vele van de geplande dag en meerdaagse uitstappen moesten bij ZOMAAR sneuvelen, alsook de laatste voorstelling van de succesvolle exploratiereeks ‘SAMEN DE WERELD ROND 2019-2020’.
Elke ontmoeting … hoe gezellig ook … het samen kokkerellen, het wijnproeven bij De Wingerd, Bowlen met Alles-Kan en de West-Uit fietstochten moeten er tijdelijk aan geloven.
Velen hebben het beslist zwaar te verduren en missen de talrijke gemoedelijke ontmoetingsmomenten. Maar het moet nu eenmaal!
Ik kan mij echter niet indenken dat ik of mijn medebestuursleden in de huidige situatie een autocar zouden volproppen met vrienden.
Vandaar liever een sabbatjaar … en met z’n allen gezond er door!
Het is nog even gissen wat de toekomst in petto heeft.
Tussendoor kunnen wij het merendeel van de zomaar abonnees berichten via mail. Dit wordt beslist een niet meer weg te denken contactmiddel waar eenieder zou moeten over beschikken.
In coronatijd wordt het in één klap duidelijk hoe belangrijk digitalisering voor de samenleving is. We werken online en het sociale leven wordt ingevuld met beeldbellen. We vermaken ons met bijvoorbeeld Netflix, Spotify, gamen en e-books. Boodschappen en alles wat we nodig hebben, kunnen wij online bestellen en laten we thuis afleveren. Digitalisering zorgt dat het ‘normale’ leven toch doorgang kan vinden.
Door de digitale kloof worden sommigen, en niet alleen ouderen, door de coronacrisis extra hard geraakt. Social distancing betekende voor hen, in veel gevallen minder of geen contact met de buitenwereld. Hieraan moet dringend verholpen worden!


Nr. 309 / MEI – AUGUSTUS 2020
De lentekriebels kunnen niet anders dan ons naar buiten lokken pende ik begin maart neer… maar niets was minder waar voor de meesten van ons.
Op het ogenblik dat ons maandblad gedrukt was en op 16 maart op de post ging hadden wij de deelnemers die voor de eerste lente daguitstap van zondag 15 maart naar Tongeren waren ingeschreven al verwittigd om deze te laten samenvallen met deze van luik.
Amper een paar dagen later 17 maart lockdown-light in België.
Vergeet dan ook maar de uitstap naar Luik… vergeet maar de exploratie reportage over Soedan… vergeet maar het aangekondigde feest van eind april met het Oeral kozakkenkoor en Zolotoj Plyos.
Kordaat beslist het bestuur op 23 maart om ook het International Folkfestival af te blazen en meteen de meerdaagse reis naar het land van de Katharen te verdagen naar eind mei 2021.
Intussen is gebleken dat wij bij de koplopers zijn van de ergst getroffen landen. Uit de cijfers blijkt dat wij, op Spanje (?) na, het procentueel hoogste overlijdenscijfer hebben. De ons dagelijks voorgeschotelde totaalcijfers met landen waarvan de bevolking zoals Italië en Frankrijk met ruim 60 miljoen of Noord Amerika met 326 miljoen inwoners, scheppen nog bij velen de indruk dat het bij ons nog meevalt en ze er maar op los kunnen leven. België telt amper 11 miljoen inwoners en voor wie het vermenigvuldigen niet heeft verleerd beseft best dat wij extra moeten opletten en de meest strikte voorzorgsmaatregelen dienen in acht te nemen. Laat ons echter het hoofd koel houden tot in betere tijden… ons en uw gezondheid zijn onze primordiale bezorgdheid, vandaar dat wij in de huidige context beslist hebben om alle evenementen waar een verplaatsing per autocar noodzakelijk is tot nader order te schrappen. Daar vallen alvast de voorstellingen van Daens, 1830 en het driedaags weekendje Meetjesland onder, die in juli en augustus gepland waren. Wij blijven de evolutie op de voet volgen en kijken al uit naar wat het najaar 2020 ons alsnog te bieden heeft.
Leuk is wat anders … maar laat ons niet vergeten dat tal van mensen op het terrein van Jan met de pet tot de hoogst gewaardeerde dokter in de weer zijn om onze maatschappij niettemin draaiende te houden … terwijl wij in ons kot moeten blijven.

Nr.308 / 16 MAART - APRIL 2020
De lentekriebels kunnen niet anders dan ons naar buiten lokken.
Jullie repons was dan ook zo massaal dat de daguitstappen naar Tongeren en Luik op een mum van tijd waren volgeboekt.
De boekingen voor de grootse muziekspektakels als ‘Daens’ en ’40-45’ konden wij slechts in beperkte mate aanbieden. Daens is volzet! 40-45 is enkel nog rechtstreeks bij de touroperator te boeken.
Op zondag 26 april houden wij onze ontmoetingsdag onder de noemer ‘HET FEEST!’. Het ‘Oeral kozakkenkoor’ & ‘Zolotoj Plyos’ (Gouden trio) brengen ons om 14u30 een feestelijk concert.
Voorafgaand kan je vanaf 11u30 deelnemen aan het traditioneel ‘Buffet Royal’ uiteraard mits inschrijving vóór 17 april.
Tegenslag was er ook. Door het uitbreken van de coronavirus hebben wij onze Chinese gasten begrijpelijk moeten inruilen voor het Litouwse ensemble Lietuva, dit ter gelegenheid van ons 29th International Folkfestival. Daarnaast verdwijnt: ‘My Land’ wegens het negeren van onze optie … en dan volzet. Echter niet getreurd er kan voorlopig nog geboekt worden voor enkele degelijke spektakels: ‘1830’, ‘Taptoe’, en ‘Side Show’.
Om deel te nemen aan het 3-daags Cultureel & Culinair weekend ‘Meetjesland en Walcheren’ mag je al evenmin verder dralen.
In verband met de ‘11-daagse reis Katharen en veel meer’ worden de deelnemers weldra in kennis gebracht van de definitieve deelnameprijs en het vertrekuur van de TGV vanuit Brussel Zuid.
Als al het winderige gedoe onze streken verlaat kunnen jullie beslist ook eens mee op een recreatieve fietstocht van West-Uit.

Last updated on 12 april 2023 12:16