WOORD VOORAF
André de Schutter, Voorzitter F.V.K.-B.H.G.


Nr. 315 / APRIL - MEI – JUNI 2021
Het vaccinatieprogramma komt geleidelijk aan op gang en ik hoor, op enkele personen na, dat zij die de eerste prik hebben gehad het over het algemeen meevalt zonder te veel nevenwerkingen.
De argwaan rond de ene of andere vaccin blijft groot en meestal heb je ook geen keuze. Dus maar hopen dat het bijdraagt tot de verhoopte resultaten en de ziekenhuizen niet langer overbelast blijven.
Wij hebben tot op heden al een te zware tol betaald, voor een landje van amper 11 miljoen inwoners met meer dan 23.000 doden ten gevolge van de pandemie, en toch dringt het niet door tot een deel van de bevolking die alle veiligheidsregels aan haar laars lapt, of nog erger bewust negeert.
Ik val wel in herhaling maar wij moeten met zijn allen geduldig blijven en ook al is iedereen volledig gevaccineerd – is beslist ook niet voor morgen - de afstandregels blijven aanhouden. Het zou al leuk worden mochten wij weer eens plaats kunnen nemen aan een terrasje of ons eens lekker laten verwennen op restaurant, en daarna opnieuw kunnen genieten van activiteiten en evenementen.
Het gemis aan leuke momenten en contacten met familie en vrienden valt eenieder zwaar … echter hoop doet leven.
Hopelijk hebben jullie al genoten van de talrijke ZOMAAR reportages onder de noemer helaas van “Nostalgie” op onze website www.info-zomaar.com in afwachting van alles opnieuw echt te kunnen beleven.
Mocht je problemen hebben om de reportages op je PC te bekijken geef dan gerust een seintje… wij helpen u graag verder!
Intussen lijkt het wel op wachten op Godot!

Nr. 314 / FEBRUARI – MAART 2021
In maart is het al een jaar geleden dat wij noodgedwongen de stekker uit ons activiteitenaanbod moesten trekken … nadat de bowlingkegels gevallen waren ging op 17 maart de lockdown-light in … en zitten wij er nog steeds mee.
Het ligt zeker niet aan het verplegend personeel dat begrijpelijk overwerkt raakt want het blijft vechten tegen de bierkaai.
Alle mooie woorden ten spijt kunnen noch de politici, noch de virologen, noch de media mij overtuigen dat wij op de goede weg zijn.
Berichten als ‘Er zijn nu maar 40 of 50 doden gemiddeld per dag’ doen mij huiveren. Het is ons allen bekend dat de bevolkingsdichtheid ons parten speelt: 379 personen per Km² is wel zeer druk. Juist daarom zou men strengere maatregelen moeten hanteren dan in andere landen, maar onze eminenties hebben dit nog altijd niet door en schipperen met halve maatregelen en scheppen utopische vooruitzichten voor zomerfestivals.
De vaccinatie zal hopelijk het tij eens doen keren. Laat ons echter geen illusies maken dat het leven weldra zijn normale gang gaat.
Met zijn allen geduldig blijven is de boodschap!
Ja zowel wij als jullie missen intussen veel zaken, maar wij moeten er samen door!
Voor februari en vermoedelijk nog het hele voorjaar zullen wij de activiteiten helaas moeten afblazen of verdagen.
Komt de zon ons geleidelijk wat opfleuren geniet dan ten volle van de openlucht … maar ook dan nog vergeet het verdoemde woord knuffelen en handenschudden en houdt het super veilig.

Nr. 313 / DECEMBER 2020 - JANUARI 2021
Om dit rotjaar af te sluiten …
wil ik niet pessimistisch zijn … maar de realiteit noopt mij om blijvend te wijzen op het sluipende gevaar van de covid-19.
Julius Caesar schreef ooit het volgende in ‘De Bello Gallico’
‘Omnium gallorum fortissimi Belgae sunt.’
Ik citeer Nicolas Evrard, journalist van + magazine.
De Gallische Belgae (waarvan het grondgebied in grote lijnen overeenstemde met het huidige België, ten noorden van Frankrijk en door de Rijn gescheiden van Duitsland) blijken echter een grote indruk gemaakt te hebben op Caesar, vermits hij er aan toevoegt : "Van alle volkeren zijn de Belgen de dappersten.” Maar je moet dit citaat in zijn context zien. Caesar legt immers uit dat die moed te wijten is aan het feit dat de Belgen niets afweten van beleefdheid, noch van de Romeinse beschaving en dat geen enkele handelaar tot bij hen trekt met luxegoederen of comfortproducten die de dapperheid verzwakken. Je kan dus tussen de lijnen lezen dat de Belgae in de ogen van Julius Caesar de dappersten zijn omdat ze de meeste onbehouwen, de meest barbaarse en de minst beschaafde zijn van alle Galliërs... ‘
Nu in Corona tijden merk ik wel het ongedisciplineerde gedrag van sommigen … en als je ze erop wijst is het of ze het in Keulen horen donderen. Gelukkig geldt dit maar voor een klein deel van de bevolking … maar de gevolgen ervan moeten wij met z’n allen ondergaan.
Statistisch gezien zijn wij er het slechtste aan toe in Europa!
Op 2 na Malta en Nederland hebben wij de meeste besmettingen en staan wij op kop met het aantal sterftegevallen per miljoen inwoners.
Een versoepeling hoe klein ook… is dan ook uit den boze.
Uiteraard zouden wij met zijn allen uitbundig de eindejaarsfeesten willen beleven, maar in de huidige situatie is het gewoon crimineel.
Ons klein landje telt tot op heden 17.386 overlijdens.
Dit betekend dat er in België, sinds 10 maart tot op heden 08 december, 1483 personen per miljoen inwoners zijn overleden ten gevolge van de pandemie, tegenover in onze buurlanden Duitsland 241, Nederland 560, Luxemburg 561 en Frankrijk 818.
Wij zijn nu al 9 maanden in de greep van de pandemie en men paait ons door ons via de media te laten geloven dat wij op de goede weg zijn.
Zij geven hierdoor valse hoop én een verkeerd signaal aan diegenen die graag een feestje willen bouwen.
Het beleid moet krachtdadiger optreden in plaats van zich door belangengroepen te laten leiden en meteen een duidelijk offensief inzetten om onze rampzalige situatie recht te trekken.
A
ls het moet een volledige Lockdown daar de toestand in België niet vergelijkbaar is met deze van de ons omringende landen waar men ‘terecht of onterecht’ enkele versoepelingen in het vooruitzicht stelt.

Nr.312 / NOVEMBER – DECEMBER 2020
De traditionele winterse WEST-UIT wandelingen.
Ook in deze Coronatijd is het belangrijk om de contacten te onderhouden, deze op een veilige manier te organiseren en in optimale omstandigheden te laten doorgaan. Een soepele opstelling - dus geen maandelijkse vooropgestelde datum – maar al naargelang de weersomstandigheden
is in deze tijden geboden om er ten volle van te genieten.
Wanneer?
Dit kan sporadisch op een zaterdag of zondag met een onbepaalde tussentijd van 1, 2, 3 weken of 1 maand.
Hoe berichten wij jullie?
- Via onze website www.info-zomaar.com die je een week voorafgaand aan de activiteit kunt raadplegen.
- Via Email indien aangemeld als belangstellende in fiets- of wandeltochten en in regel met de ondertekening van de clubconvenant.
- Via WhatsApp Onze coaches Filip en Monik hebben zopas een WhatsAPP opgestart voor West-Uit. Dit moet de communicatie nog vlotter laten verlopen ter gelegenheid van fiets- en/of wandeltochten.
Zij kunnen uw telefoonnummer hieraan koppelen mits u akkoord gaat.
Bevestig uw toetreden tot de West-Uit WhatsAPP aan
Monik Delvoye monikdelvoye@hotmail.com
Belangrijk
De ondertekening van de West-Uit convenant ( zie pagina 03 ) is ook voor de wandelaars verplicht ‘Contact Tracing’.
De geldende corona richtlijnen dienen strikt opgevolgd te worden!
Zie omschrijving op www.info-zomaar.com/sport.htm

Nr. 311 / SEPTEMBER – OKTOBER 2020
Waar staan wij nu?
Wij trachten te redden wat nog te redden valt!
De terechte coronamaatregelen maken het moeilijk om vanuit het verenigingsleven op een veilige wijze activiteiten te organiseren.
Vandaar dat wij voor de succesvolle exploratiereeks ‘SAMEN DE WERELD ROND’ beroep hebben gedaan op de Schepen bevoegd voor de Berchemse Senioren om deze te laten organiseren door de Berchemse Seniorendienst. Om technische redenen o.a. de zaalinrichting hebben wij een paar data aangepast die beter aanleunen bij de voorstellingen van de Franstalige reeks van ‘Exploration du monde’.
Dit moet de belangstellenden in de Nederlandstalige reeks de gelegenheid geven om volgens de toepasselijke regels in coronatijden elkaar opnieuw te ontmoeten… echter van op veilige afstand.
Het aantal gegadigden is strikt beperkt tot 50 personen.
Wie wenst deel te nemen aan de geplande activiteiten zal zich bij de Seniorendienst van Sint-Agatha-Berchem moeten laten registreren omwille van de ‘CONTACT TRACING’.
Voor de voorstellingen van ‘Samen de Wereld rond 2020-2021’ reeks moet je vooraf boeken en betalen aan de Seniorendienst.
Ruimere informatie vindt u in bijlage.
De Fietsrecreatieclub West-Uit maakte sporadisch een tochtje.
Op 06 en 20 september wordt er opnieuw gereden.
Ruimere informatie vinden belangstellenden op onze website!
Of het muziekspektakel ’40-45’ van zondag 25 oktober 2020 overeind blijft, betwijfel ik echt. Wie geboekt heeft … berichten wij individueel.
Het wordt beslist een sabbatjaar … vandaar dat wie geabonneerd is op ZOMAAR 2020 automatisch zijn/haar abonneekaart ZOMAAR 2021
GRATIS aangeboden krijgt ZIE UW ABONNEEKAART IN BIJLAGE!
En dan maar hopen dat wij er vlug opnieuw kunnen van genieten.
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een activiteit raadpleeg je best de agenda op onze website www.info-zomaar.com

Nr. 310 / MEI - Tussendoortje – AUGUSTUS 2020
Dit tussendoortje … inmiddels staan wij twee maanden verder en ‘On n‘est pas sorti de l’Auberge’ spreekwoordelijk!
Het was enigszins voorspelbaar ‘Hier komen we niet snel uit’… al vinden de deskundige virologen dat het de goede weg op gaat.
Vele van de geplande dag en meerdaagse uitstappen moesten bij ZOMAAR sneuvelen, alsook de laatste voorstelling van de succesvolle exploratiereeks ‘SAMEN DE WERELD ROND 2019-2020’.
Elke ontmoeting … hoe gezellig ook … het samen kokkerellen, het wijnproeven bij De Wingerd, Bowlen met Alles-Kan en de West-Uit fietstochten moeten er tijdelijk aan geloven.
Velen hebben het beslist zwaar te verduren en missen de talrijke gemoedelijke ontmoetingsmomenten. Maar het moet nu eenmaal!
Ik kan mij echter niet indenken dat ik of mijn medebestuursleden in de huidige situatie een autocar zouden volproppen met vrienden.
Vandaar liever een sabbatjaar … en met z’n allen gezond er door!
Het is nog even gissen wat de toekomst in petto heeft.
Tussendoor kunnen wij het merendeel van de zomaar abonnees berichten via mail. Dit wordt beslist een niet meer weg te denken contactmiddel waar eenieder zou moeten over beschikken.
In coronatijd wordt het in één klap duidelijk hoe belangrijk digitalisering voor de samenleving is. We werken online en het sociale leven wordt ingevuld met beeldbellen. We vermaken ons met bijvoorbeeld Netflix, Spotify, gamen en e-books. Boodschappen en alles wat we nodig hebben, kunnen wij online bestellen en laten we thuis afleveren. Digitalisering zorgt dat het ‘normale’ leven toch doorgang kan vinden.
Door de digitale kloof worden sommigen, en niet alleen ouderen, door de coronacrisis extra hard geraakt. Social distancing betekende voor hen, in veel gevallen minder of geen contact met de buitenwereld. Hieraan moet dringend verholpen worden!


Nr. 309 / MEI – AUGUSTUS 2020
De lentekriebels kunnen niet anders dan ons naar buiten lokken pende ik begin maart neer… maar niets was minder waar voor de meesten van ons.
Op het ogenblik dat ons maandblad gedrukt was en op 16 maart op de post ging hadden wij de deelnemers die voor de eerste lente daguitstap van zondag 15 maart naar Tongeren waren ingeschreven al verwittigd om deze te laten samenvallen met deze van luik.
Amper een paar dagen later 17 maart lockdown-light in België.
Vergeet dan ook maar de uitstap naar Luik… vergeet maar de exploratie reportage over Soedan… vergeet maar het aangekondigde feest van eind april met het Oeral kozakkenkoor en Zolotoj Plyos.
Kordaat beslist het bestuur op 23 maart om ook het International Folkfestival af te blazen en meteen de meerdaagse reis naar het land van de Katharen te verdagen naar eind mei 2021.
Intussen is gebleken dat wij bij de koplopers zijn van de ergst getroffen landen. Uit de cijfers blijkt dat wij, op Spanje (?) na, het procentueel hoogste overlijdenscijfer hebben. De ons dagelijks voorgeschotelde totaalcijfers met landen waarvan de bevolking zoals Italië en Frankrijk met ruim 60 miljoen of Noord Amerika met 326 miljoen inwoners, scheppen nog bij velen de indruk dat het bij ons nog meevalt en ze er maar op los kunnen leven. België telt amper 11 miljoen inwoners en voor wie het vermenigvuldigen niet heeft verleerd beseft best dat wij extra moeten opletten en de meest strikte voorzorgsmaatregelen dienen in acht te nemen. Laat ons echter het hoofd koel houden tot in betere tijden… ons en uw gezondheid zijn onze primordiale bezorgdheid, vandaar dat wij in de huidige context beslist hebben om alle evenementen waar een verplaatsing per autocar noodzakelijk is tot nader order te schrappen. Daar vallen alvast de voorstellingen van Daens, 1830 en het driedaags weekendje Meetjesland onder, die in juli en augustus gepland waren. Wij blijven de evolutie op de voet volgen en kijken al uit naar wat het najaar 2020 ons alsnog te bieden heeft.
Leuk is wat anders … maar laat ons niet vergeten dat tal van mensen op het terrein van Jan met de pet tot de hoogst gewaardeerde dokter in de weer zijn om onze maatschappij niettemin draaiende te houden … terwijl wij in ons kot moeten blijven.

Nr.308 / 16 MAART - APRIL 2020
De lentekriebels kunnen niet anders dan ons naar buiten lokken.
Jullie repons was dan ook zo massaal dat de daguitstappen naar Tongeren en Luik op een mum van tijd waren volgeboekt.
De boekingen voor de grootse muziekspektakels als ‘Daens’ en ’40-45’ konden wij slechts in beperkte mate aanbieden. Daens is volzet! 40-45 is enkel nog rechtstreeks bij de touroperator te boeken.
Op zondag 26 april houden wij onze ontmoetingsdag onder de noemer ‘HET FEEST!’. Het ‘Oeral kozakkenkoor’ & ‘Zolotoj Plyos’ (Gouden trio) brengen ons om 14u30 een feestelijk concert.
Voorafgaand kan je vanaf 11u30 deelnemen aan het traditioneel ‘Buffet Royal’ uiteraard mits inschrijving vóór 17 april.
Tegenslag was er ook. Door het uitbreken van de coronavirus hebben wij onze Chinese gasten begrijpelijk moeten inruilen voor het Litouwse ensemble Lietuva, dit ter gelegenheid van ons 29th International Folkfestival. Daarnaast verdwijnt: ‘My Land’ wegens het negeren van onze optie … en dan volzet. Echter niet getreurd er kan voorlopig nog geboekt worden voor enkele degelijke spektakels: ‘1830’, ‘Taptoe’, en ‘Side Show’.
Om deel te nemen aan het 3-daags Cultureel & Culinair weekend ‘Meetjesland en Walcheren’ mag je al evenmin verder dralen.
In verband met de ‘11-daagse reis Katharen en veel meer’ worden de deelnemers weldra in kennis gebracht van de definitieve deelnameprijs en het vertrekuur van de TGV vanuit Brussel Zuid.
Als al het winderige gedoe onze streken verlaat kunnen jullie beslist ook eens mee op een recreatieve fietstocht van West-Uit.

Last updated on 23 november 2018